અમદાવાદએજ્યુકેશન

અલોહાની નેશનલ લેવલની સ્પર્ધામાં અમદાવાદ તેમજ આસપાસના 1200 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો

અમદાવાદ: અલોહા દ્વારા અમદાવાદ ખાતે 17મી નેશનલ લેવલની બેટલ ઓફ બ્રેઈન  સ્પર્ધાના અંતર્ગત  આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સવારે ૯ કલાકે એસ.પી. રીંગરોડ પર સાયન્સ સીટી ખાતે આયોજીત સ્પર્ધામાં વિદ્યાર્થીઓ 1200 થી વધુ સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો. આ સ્પર્ધામાં વિદ્યાર્થીઓ માટે દાખલાઓ તથા પ્રશ્નોની સંખ્યા ૭૦ હતી. જ્યારે પ્રિ મેટ લેવલ-૧ કેટેગરી બી અને મેટ લેવલ ૧ કેટેગરી બી માં ૧૨૦ દાખલા હતા. સાથેજ વિદ્યાર્થીઓ માટે દરેક પેપરનો સમય ૬ મિનિટનો જ હતો.

આ સહિત ના નિયમ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો.  આ સાથે જુના સ્ટુડન્ટની  કોન્વોકેશન સેરેમોની નું પણ આયોજન થયું હતું જેમાં 250 વિદ્યાર્થીઓને મેડલ તેમજ સર્ટિફિકેટ એનાયત થયા હતા વિદ્યાર્થી તથા પેરેન્ટ્સ સહીત ટોટલ 4000થી વાંધો સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button