ગુજરાત

BSF પેન્શનર્સની ફરિયાદોના નિવારણ માટે ‘પેન્શન અદાલત’નું આયોજન

ગુજરાતના BSF ફ્રન્ટિઅર હેડ ક્વાર્ટર, ગાંધીનગર ખાતે વીડિયો કોન્ફરન્સ યોજાશે

દેશની રક્ષા માટે તૈનાત BSF (બૉર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ)ના રાજસ્થાન અને ગુજરાત રાજ્યના નિવૃત્ત જવાનોની પેન્શન સંબંધિત ફરિયાદ નિવારણ માટે પેન્શન અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. BSF ગુજરાતના ફ્રન્ટિઅર હેડ ક્વાર્ટર ગાંધીનગર ખાતે તા. 21મી તથા 22મી જાન્યુઆરીના રોજ પેન્શન અદાલત યોજાશે. જેમાં વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પણ પેન્શનર્સ જોડાઈ શકશે.

BSF ફ્રન્ટિઅર હેડ ક્વાર્ટર ગાંધીનગરની યાદીમાં જણાવ્યું છે કે, PAO \bank\ CPAO (સેન્ટ્રલ પેન્શન એકાઉન્ટિંગ ઓફિસર) \SWO તથા DWOના પ્રતિનિધિઓ વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જોડાશે.
રસ ધરાવનાર પેન્સનર્સ રૂબરૂ ફ્રન્ટિઅર હેડ ક્વાર્ટર, ગાંધીનગર ખાતે જઈ શકશે અથવા કોઈ પણ નજીકની BSF કચેરીમાંથી વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પણ જોડાઈ શકશે તેમ યાદીમાં વધુમાં જણાવાયું છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button